“Procjena i percepcija rizika zdravstvenih profesionalaca u doba pandemije Covid -19”

Molimo sve kolegice i kolege, inžinjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike, sanitarne inžinjere i inžinjere medicinske radiologije sa područja Kantona Sarajevo, da ispune upitnik u vezi doktorske disertacije naše kolegice, na temu “Procjena i percepcija rizika zdravstvenih profesionalaca u doba pandemije Covid -19” Istraživanje je odobreno na 10. Sjednici Etičkog odbora Fakulteta zdravstvenih studija održanoj 12.02.2021. godine, a projekat doktorske disertacije odobren je od strane SENATA Univerziteta u Sarajevu 29.09.2021. godine.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLi9MoPM2h56PAGNKm4aw7YRT64FWD7ZCmhJJ3SfiMNUlGtA/viewform