Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije BiH

Bulevar Meše Selimovića 2, 71000 Sarajevo


Transakcijski račun: 1990490056094080, Sparkasse Bank.

E-mail: komora@kdzifbih.ba, Mob: 062/930-400

Rukovodstvo Komore

Dinko Remić, predsjednik Komore
Damir Mehmedbašić, podpredsjednik Komore
Daniel Maestro, generalni sekretar Komore
– predsjednica Strukovnog odbora za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, –
Amar Žilić, predsjednik Strukovnog odbora za sanitarno inžinjerstvo, 061 740-310
Elvedin Forto, predsjednik strukovnog odbora za medicinsku radiologiju, 061 841-750
Sead Kojić, predsjednik strukovnog odbora za fizioterapiju, 066 639-065