1. Obavijest o licenciranju 
  2. Obrazac I- KDZIFBIH – Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke 
  3. Obrazac II- KDZIFBIH – Zahtjev za izdavanje Licence za samostalan rad
  4. Obrazac VII- KDZIFBIH – Zahtjev za re-licenciranje
Mjesečna članarina prema Komori iznosi 5 KM. Istu je moguće uplatiti i za više mjeseci, uz navođenje perioda za koji se plaća.

Novi članovi, prilikom učlanjenja i predaje zahtjeva za izdavanje licence za samostalan rad su u obavezi da uplate godišnju članarinu u iznosu od 60,00 KM

Neplaćanje članarine povlači isključenje iz Komore, brisanje iz Registra i stavljanje Licence van snage.
Primjer popunjavanja uplatnice za članarinu