1. Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za čuvanje lijekova u zdravstvenim ustanovama
 2. Pravilnik o medicinskim sredstvima
 3. Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije
 4. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca
 5. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještaja obrazaca
 6. Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije dezinsekcije deratizacije
 7. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
 8. Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije
 9. Lista propisa u zdravstvu
 10. Pravilnik akademska zvanja 2016 KS
 11. Pravilnik centar fizikalnu rehabilitaciju
 12. Pravilnik o dopunskom radu
 13. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
 14. Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti
 15. Pravilnik o uvjetima za zdravstvene ustanove za obavljanje DDD
 16. Pravilnik o uvjetima zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju
 17. Pravilnik o uzimanju uzoraka
 18. Pravilnik prostor oprema i kadar
 19. Pravilnik uvjetima za zdravstvene ustanove
 20. Pravilnik vodozastitne zone
 21. Pravilnik o privatnoj praksi 104-13
 22. Pravilnik o stručnom ispitu
 23. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
 24. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima
 25. Zakon o pravima obavezama i odgovornostima pacijenata
 26. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH
 27. Zakon o radu
 28. Zakon o sestrinstvu i primaljstvu
 29. Zakon_o_sistemu_poboljsanja_kvalitete__sigurnosti_i_o_akreditaciji_u_zdravstvu
 30. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu lijecenja
 31. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva
 32. Zakon o hrani
 33. Zakon o krvi i krvnim sastojcima
 34. Zakon o zaštiti stanovnistva od zaraznih bolesti
 35. Zakon o zdravstvenom osiguranju
 36. Zakon o upravljanju otpadom
 37. Zakon o zaštiti osoba s dusevnim smetnjama