TREĆI KONGRES FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

Treći Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, održat će se 15. i 16.05.2020. godine u hotelu „Slovenska plaža“ u Budvi sa sloganom “Znanje i vještine u fizikalnoj terapiji”.

Više informacija o Kongresu možete naći ovdje.