Stručni sastanak sa edukativnim predavanjima

Pozivamo sve zainteresovane članove Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBIH da prisustvuju sastanku i stručno-edukativnom predavanju u organizaciji KDZIFBIH, koje će se održati u Tuzli (Dramar Centar, Branilaca BiH broj 11) u subotu, 09.12.2023. godine, sa početkom u 13.00 sati.

Učešće je bodovano od strane KDZIFBIH sa 7 bodova za predavače i 5 bodova za ostale učesnike.

Za članove Komore, učešće je BESPLATNO.

Registracija u formi iz nastavka je obavezna za sve učesnike, najkasnije do 05.12.2023. godine

PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA PREDAVANJIMA SU ZAVRŠENE.