1. NACIONALNI SEMINAR “SANITARNO-EKOLOŠKA PRAKSA OD PASTERA DO DANAS”

Udrženje sanitarno ekoloških tehničara, inženjera u saradnika R. Srbije u saradnji sa Institutom za sanitarno inženjerstvo iz Ljubljane organizuju 1. Nacionalni seminar: “Sanitarno-ekološka praksa od Pastera do danas” koji će se održati 4. Maja 2018. godine u Institutu za javno zdravlje Niš.