Alumni Asocijacija FZS UNSA

Alumni asocijacija Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Svrha učlanjenja u Alumni asocijaciju Fakulteta zdravstvenih studija UNSA je formiranje baze podataka koja ima za cilj komunikaciju između kadrova koji su educirani na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, razmjenu informacija, razmjenu stručnih ili naučnih iskustava i organizaciju edukacija u procesu cjeloživotnog učenja.

Vizija asocijacije je da se izgradi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.

Pozivamo članove Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH koji su svoje univerzitetsko obrazovanje stekli na ovom fakultetu da se učlane u Alumni asocijaciju FZS UNSA.

Online učlanjenje u Alumni asocijaciju Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu možete izvršiti ovdje.