5. Kongres Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika

5. Kongres Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika, pod nazivom Medicinsko-laboratorijska dijagnostika u praksi s međunarodnim sudjelovanjem održat će se u Osijeku od 4. do 7. juna 2020.g. u Hotelu Osijek.

Teme Kongresa pokrivaju područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz mikrobiologije, patohistologije i citologije, transfuzijske medicine i imunologije, molekularne dijagnostike, kliničke kemije i hematologije, kontrole kvalitete u medicinskom laboratoriju, intrahospitalne infekcije i POCT.

Više informacija o Kongresu možete naći ovdje.