VII radiološki Kongres „Radiologija danas“

Udruženje strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Republike Srpske, u vremenskom intervalu od 25.-27.09.2020. godine, organizuje VII radiološki Kongres na temu „Radiologija danas“. Kongres će se održati u NP Sutjeska, Tjentište.

Rok za slanje apstrakta radova je 25.08.2020.godine.

Više informacija ovdje.