SEMINAR – SENZORNA OSJETLJIVOST DJECE PREDŠKOLSKOG DOBA I ULOGA PORODICE

Pozivamo zainteresovane članove Komore da prisustvuju seminaru “Senzorna osjetljivost predškolskog doba i uloga porodice” u organizaciji Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Seminar će se održati u četvrtak, 19.03.2020. sa početkom u 14:00 sati u prostorijama Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

Komora je seminar kategorizovala kao “Stručni sastanak sa predavanjima u organizaciji vanjskog organizatora” te je bodovan od strane KDZIFBIH sa 4 boda za učesnike sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Više informacija o seminaru ovdje.