K O N K U R S za izbor rukovodećih pozicija u Komori

Na osnovu članova 30, 32, 35, 42, 43, 46, 47, 51 Statuta Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Komore raspisuje;

K O N K U R S

za izbor rukovodećih pozicija u Komori na period od četri (4) godine, i to za slijedeće pozicije:

  1. PREDSJEDNIK KOMORE
  2. PODPREDSJEDNIK KOMORE
  3. GENERALNI SEKRETAR KOMORE
  4. PREDSJEDNIK STRUKOVNOG ODBORA ZA FIZIOTERAPIJU
  5. PREDSJEDNIK STRUKOVNOG ODBORA ZA SANITARNO INŽINJERSTVO

Konkurs možete preuzeti ovdje