POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU KDZIFBIH

Poštovane Kolegice i Kolege,

Obavjaštavamo članstvo Komore da će se Izborna skupština KDZIFBIH održati 14.07.2021. godine u hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo (Skenderija 1) sa početkom u 17:00 sati.

Obzirom na trenutnu situaciju u vezi pandemije COVID-19 i propisanih/preporučenih epidemioloških mjera, maksimalan broj učesnika je 50, odnosno 12 osoba po svakom strukovnom odboru. Molimo sve članove koji su zainteresovani za dolazak na Skupštinu, da isti obavezno najave do 09.07.2021. godine putem e-maila komora@kdzifbih.ba, kada će spisak delegata koji će prisustvovati Skupštini biti zatvoren. U slučaju veće zainteresovanosti članstva za dolazak (preko 12 po strukovnom odboru), selekcija delegata će se vršiti po vremenu prispjeća najave na Skupštinu (prvih 12).

Dnevni red

Tačka 1. 

Izbor verifikacione komisije

Izbor rukovodećih pozicija u Komori na period od četri (4) godine:

  1. PREDSJEDNIK KOMORE
  2. PODPREDSJEDNIK KOMORE
  3. GENERALNI SEKRETAR KOMORE
  4. PREDSJEDNIK STRUKOVNOG ODBORA ZA FIZIOTERAPIJU
  5. PREDSJEDNIK STRUKOVNOG ODBORA ZA SANITARNO INŽINJERSTVO
  6. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE

Tačka 2.

Izmjene i dopune akata Komore

  1. PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU PROVJERE STRUČNOSTI DIPLOMIRANIH ZDRAVSTVENIH INŽINJERA SVIH PROFILA FBIH
  2. CJENOVNIK KOMORE

Tačka 3.

Razno