Saopštenje Komore u vezi napada na zdravstvene profesionalce

Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje događaje tokom kojih su zaposleni zdravstveni profesionalci zlostavljani, ugroženi ili napadnuti na svom radnom mjestu. Pravo i obaveza zdravstvenih profesionalaca je da rade u najboljem interesu pacijenata i očuvanju njihovog zdravlja i ne postoji nikakvo opravdanje za napade i neprijatnosti koje doživljavaju, a koji su, nažalost postali sve češći.

Na ovaj problem se nadležne institucije upozaravaju već dugi niz godina i smatramo da je krajnje vrijeme da se ovom problemu pristupi sistemski i da zdravstveni profesionalci dobiju institucionalnu zaštitu na svom radnom mjestu.

Napominjemo da je još u martu 2022. godine utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, kojim je uvedeno i krivično djelo prinude prema zdravstvenom profesionalcu, kako bi se zaštitilo obavljanje zdravstvene djelatnosti kao javne službe. Ovim Nacrtom je definisano će se osoba koja upotrijebi silu prema zdravstvenom profesionalcu koji obavlja zdravstvenu djelatnost kao javnu službu, kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. Takokođer, ovaj Nacrt navodi da ako se napadom na zdravstvenog profesionalaca ugrozi njegov život ili mu se nanese tjelesna povreda ili se prema njemu upotrijebi oružje ili opasno oruđje, počinitelj kazni sa kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Nažalost, ovaj Nacrt još uvijek nije prošao parlamanternu proceduru i još uvijek nije primjenjiv, te apelujemo na nadležne institucije da u što skorijem vremenu poduzmu potrebne korake kako bi se zdravstvenim profesionalcima obezbjedila pravna zaštita na radnom mjestu.

Pozivamo nadležne da što prije osiguraju podizanje nivoa sigurnosti u zdravstvenim ustanovama i razmotre mogućnost uvođenja zaštitarske službe i video nadzora gdje su napadi na zdravstvene profesionalce najučestaliji, poput čekaonica, kartoteka i prijemnih šaltera.

Pružamo punu podršku zdravstvenim profesionalcima i Sindikatu radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo na svim aktivnostima koje poduzimaju u cilju zaštite svog članstva.

Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine će u narednom periodu poduzeti sve svoje zakonske ovlasti kako bi se zdravstvenim profesionalcima osigurala veća fizička i pravna zaštita na radnom mjestu.