Inicijativa za izmjenu i dopunu Pravilnika

Ispred članstva Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine kao krovne i nezavisne strukovne organizacije želimo iskazati svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa određenim diskriminatornim članovima Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (Službene novine FBiH broj 60/13), te predložiti njegove izmjene.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine FBiH broj 46/10 i 75/13) u svom Članu 137. definiše zdravstvene radnike i njihova prava. Tako se navodi da su zdravstveni radnici lica koja imaju obrazovanje zdravstvenog usmjerenja i neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu, uz obavezno poštovanje moralnih i etičkih načela zdravstvene struke. Također, isti član navodi da se zdravstveni radnici obrazuju se na medicinskom, stomatološkom, farmaceutskom ili farmaceutsko-biohemijskom fakultetu, fakultetu zdravstvenih studija i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja. 

Član 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine FBiH broj 46/10 i 75/13) definiše obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika. Isti navodi da u skladu sa propisima o radu, zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi u stalnom radnom odnosu, koji ispunjava uslove propisane pravilnikom federalnog ministra, po pribavljenom mišljenju nadležne komore i uz prethodnu saglasnost poslodavca zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen u stalnom radnom odnosu, može obavljati poslove svoje struke dopunskim radom, ali ne duže od jedne trećine punog radnog vremena, i to: 

  • u javnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je uposlen u stalnom radnom odnosu; 
  • u drugoj zdravstvenoj ustanovi, u svim oblicima svojine; 
  • kod zdravstvenog radnika iste specijalnosti koji obavlja registrovanu privatnu praksu. 

Međutim, Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (Službene novine FBiH broj 60/13), zdravstvene radnike sa završenim fakultetom zdravstvenih studija dovodi u neravnopravan i diskriminirajući polažaj. Ovaj Pravilnik navodi da dopunski rad mogu obavljati zdravstveni radnici sa završenim medicinskim, stomatološkim, farmaceutskim, farmaceutsko-biohemijskim fakultetom, koji su specijalisti i koji imaju najmanje deset godina radnog staža u zvanju specijaliste.

Obzirom da zdravstveni radnici sa završenim fakultetom zdravstvenih studija, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) nemaju mogućnost specijalizacije, smatramo da nam je neopravdano oduzeta mogućnost za obavljanje dopunskog rada i da Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (Službene novine FBiH broj 60/13) favorizuje određene grupe zdravstvenih radnika u odnosu na drugu.

Ističemo da u zdravstvene radnike sa završenim fakultetom zdravstvenih studija, spada veliki broj zdravstvenih radnika i da danas čini okosnicu zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su diplomirani inžinjeri medicinsko-laboratorijske tehnologije (Bachelori laboratorijskih tehnologija), diplomirani fizioteraputi (Bachelori fizikalne terapije), diplomirani sanitarni inžinjeri (bachelori sanitarnog inžinjerstva), diplomirani inžinjeri medicinske radiologije (bachelori medicinske radiologije), diplomirane medicinske sestre/tehničari, bachelori babičarstva/primateljstva, bachelori zdravstvenog nutricionizma i dijetetike.

Bitno je napomenuti da slični pravilnici o dopunskom radu u zemljama regiona, uopšte ne navode različite profesije zdravstvenih radnika, već da svi zdravstveni radnici koji su kao takvi definisani zakonom o zdravstvenoj zaštiti, mogu obavljati dopunsku djelatnost, čak i zdravstveni radnici sa završenom srednom školom (SSS).

U zaključku, pozivamo donosioce zakona na izmjene i dopune Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (Službene novine FBiH broj 60/13) kako bi se ova oblast uredila, te omogućila jednaka prava svim zdravstvenim profilima definisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, te u pravo uveli i zdravstveni radnici sa završenim fakultetom zdravstvenih studija.