Opis poslova

Inžinjeri medicinske radiologije provode razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Najpoznatije je snimanje u kojem se primjenjuju rendgenske zrake, radiografska tehnika skeleta kao i CT (kompjuterizovana tomografija) , a koje omogućuju prikazivanje kosti, srca, pluća i drugih tjelesnih organa i sustava. Ponekad ovoj vrsti snimanja prethodi uzimanje kontrastnih sredstava, što omogućava dobivanje boljih informacija o stanju ili funkciji nekih organa i tjelesnih sustava. Postoje i snimanja u kojima se ne primjenjuju rendgenske zrake kao što su  ultrazvuk ili magnetna rezonanca a Inžinjeri medicinske radiologije aktivno djeluju i na područiju nuklearne medicine. Inžinjeri medicinske radiologije pripremaju pacijente za radiološke pretrage, provjeravaju postoje li razlozi zbog kojih se ne bi smjelo snimati ili primijeniti kontrastna sredstva, objašnjavaju im pretrage, daju upute o pripremi za snimanje i o ponašanju prilikom snimanja, namještaju ih u položaj koji je poželjan za snimanje određenog dijela tijela i primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite pacijenta od nepotrebnog zračenja. Inžinjeri medicinske radiologije sudjeluju i u radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem, Njihov je zadatak primijeniti propisanu dozu zračenja na određeni dio tijela pri čemu je vrlo važno dobro smjestiti pacijenta, kako bi se ozračilo bolesno, a zaštitilo zdravo tkivo. Prate i neželjene učinke zračenja – mučninu, gubitak kose i oštećenje kože.

Radni uslovi

Gdje god radili, inžinjeri medicinske radiologije vode brigu o opremi i primjenjuju zaštitne mjere kako bi pacijente, sebe i kolege zaštitili od zračenja. Odgovorni su za organizaciju rada, što uključuje i odlučivanje o redoslijedu uzimanja pacijenata s obzirom na njihovo stanje i vrstu pretrage. Sudjeluju i u ocjeni kvalitete opreme te vode odgovarajuću dokumentaciju.

Osposobljavanje i ciljevi

Od inžinjera medicinske radiologije očekuje se visok stupanj savjesnosti i odgovornosti radi vlastite zaštite i zaštite drugih ljudi od zračenja. Budući da je osnovni dio posla povezan s raznim vrstama uređaja za snimanje, važno je da imaju smisao za tehničke i mehaničke probleme i sklonost kompjuterizovanoj tehnologiji. Cilj rada inžinjera medicinske radiologije je konstantno stručno usavršavanje, kao i razvoj i poboljšanje, kvalitete stručnog rada.


NOVOSTI